Wirtualny
projektant
wnńôtrz.

jak dziaŇāa Lofty?

Lofty to¬†wirtualny projektant wnńôtrz ‚Äď aplikacja internetowa oparta na¬†wiedzy i¬†doŇõwiadczeniu projektant√≥w. Projekt powstanie bez¬†wychodzenia z¬†domu i¬†umawiania¬†sińô na¬†spotkania. A¬†zmiany moŇľesz wprowadzańá o¬†kaŇľdej porze dnia i¬†nocy. Startujemy juŇľ¬†wkr√≥tce!

co¬†mogńô dostańá juŇľ¬†teraz?

Lofty, podobnie jak¬†tradycyjny projektant, najpierw zada kilka pytaŇĄ, by¬†lepiej Cińô¬†poznańá, a¬†nastńôpnie zaproponuje listńô produkt√≥w dopasowanych do¬†Twoich upodobaŇĄ. Otrzymany kolaŇľ inspiracji, kt√≥ry oddaje Tw√≥j gust, moŇľesz udostńôpnińá znajomym w¬†social mediach.

czy to coŇõ kosztuje?

Naszym celem jest udostńôpnienia profesjonalnych automatycznych projekt√≥w zupeŇānie za¬†darmo, natomiast cennik usŇāug dodatkowych przedstawimy wkr√≥tce. Zachńôcamy do¬†obserwowania nas w¬†social media ‚Äď bńôdziemy informowańá o¬†nowych funkcjonalnoŇõciach. Dzińôki Lofty bńôdziecie mogli przeznaczyńá wińôcej pienińôdzy na¬†pińôkne wyposaŇľenie mieszkania.