Projekty publiczne

Spacey Sp. z o.o. realizuje umowę nr UDA-POPW.01.01.02-18-0036/20-00 o dofinansowanie projektu: „Lofty. Wirtualny projektant wnętrz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej platformy automatycznego projektowania wnętrz i rozwinięcie jej w trwałą i szybko rosnącą działalność biznesową. Rezultatem projektu będzie zautomatyzowana usługa online „wirtualnego projektanta wnętrz”. Usługa jest bardzo łatwo dostępna — zarówno technicznie (jako aplikacja internetowa — z każdej przeglądarki mobilnej i desktopowej), jak i finansowo. Użytkownik ma bowiem możliwość otrzymania indywidualnego projektu aranżacji wnętrza całkowicie bezpłatnie, a większość pakietów płatnych w modelu freemium, rozszerzających zakres wsparcia oferowany przez Lofty, jest kilkudziesięcio- a nawet kilkusetkrotnie mniej kosztowne, niż usługi tradycyjnych projektantów wnętrz.

Wartość projektu: 1 340 485,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 999 974,00 PLN